General terms

Artikel 1. De Verkoper
Deze site is eigendom van M-R van Beurden G.C.V. Frankrijklei 109/41, 2000 Antwerpen, BTW BE 0478 756 465. Voor inlichtingen of opmerkingen kunt u M-R van Beurden G.C.V. contacteren op bovenvermeld adres of via mail: [email protected]

Artikel 2. Toepassing

Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die online tot stand gekomen is tussen M-R van Beurden G.C.V. (De Verkoper of Zuid) en de klant (De Koper).
Door bij M-R van Beurden G.C.V. een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van M-R van Beurden G.C.V.
M-R van Beurden G.C.V. heeft ten alle tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 3. Prijs en aanvaarding van de bestelling
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde order-informatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Per artikel wordt op deze site een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de belangrijkste kenmerken gegeven. Bij elk product kan je zien of deze voorradig is.
De vermelde artikel-prijzen zijn in euro's, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden duidelijk vermeld in het winkelwagentje voor je je bestelling bevestigd.
De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (maten en stoffen) betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Door individuele instellingen van beeldschermen kunnen lichte afwijkingen in kleur niet uitgesloten worden. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren. Bij alle producten in de webshop vind je een link ‘neem contact met ons op over dit product’.
Ook kan je een mail sturen naar:  [email protected] of tijdens openingsuren van de Zuid concept store kan je telefoneren naar: 00-32-3-2341394
De Verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd werd of nadat we met uitvoering begonnen zijn.
Artikel 4. Betaling
De verkoper werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Buckaroo. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de Zuid webshop. Betaling kan gebeuren via creditcard betaling (Visa of Mastercard), via Bancontact/Mister Cash, via IDEAL of door middel van bankoverschrijving. Meer informatie over Buckaroo kan je vinden op www.buckaroo-payments.com
4.1. Visa/Mastercard
Een betaling met kredietkaart (Visa of Mastercard) is kosteloos voor de klant en snel. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook meteen verzenden.
4.2. Betaling via Bancontact/Mister Cash
Er kan eveneens worden betaald door middel van een Bancontact of Mister Cash kaart. Je wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Buckaroo, waar je je gegevens kan ingeven. De som wordt meteen van je rekening afgehaald en daarna wordt je pakje verzendklaar gemaakt.
4.3. IDEAL
4.4. Overschrijving
Ook kan je betalen door middel van een bankoverschrijving. Na de bestelling ontvang je per e-mail een orderbevestiging, waar de juiste betaalgegevens op staan vermeld. Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de 5 werkdagen over te schrijven. Wij houden het pakje tot dan apart. Na ontvangst van je betaling wordt het dan zo snel mogelijk verstuurd. Indien de betaling na 5 werkdagen nog niet is ontvangen, word je bestelling zonder voorafgaand bericht geannuleerd.
Artikel 5. Leveringskosten en -garantie
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
De leveringskosten vallen integraal ten laste van de koper en worden bepaald door afmeting en gewicht van het pakket. Na ontvangst van je betaling streven wij ernaar om het pakje uiterlijk binnen 2 werkdagen naar je op te sturen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.
Foutief doorgegeven leverings-adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via de Post. Tegen een kleine meerprijs kunt u dit risico verzekeren.
Zuid maakt gebruik van de dienst bpack 24/7 van bpost. Door je te registreren voor deze dienst kan je je bestelling van Zuid ook afhalen in één van de bpack automaten. Meer informatie kan je vinden op: https://www.bpack247.be
 
 
Artikel 6. Klachten en aansprakelijkheid
Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door de verkoper. Als je bij de levering merkt dat er producten beschadigd of stuk zijn dan kan je ons dit, binnen de 48u kenbaar maken uitsluitend via e-mail: [email protected]. Na deze periode acht de verkoper dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd. De verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, aan de bestelde producten zou ontstaan.
Artikel 7. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen zonder schade en op eigen risico en kosten terugsturen naar Zuid, Sint Jorispoort 11, 2000 Antwerpen. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
Artikel 8. Overmacht waarborg en bewijs
De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt volgende verstaan:
Een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).
Artikel 9. Registratie van klanten
Als je een bestelling plaatst bij Zuid vragen kan je kiezen om je persoonlijke gegevens te registreren zodat we je pakket kunnen opsturen. Deze registratie zorgt ervoor dat het volstaat om bij een eventueel volgende bestelling je aan te melden met je e-mailadres en je zelf gekozen wachtwoord. Je gebruikersnaam is altijd gelijk aan je e-mailadres, je bent volledig vrij om je wachtwoord te kiezen, dit kan bestaan uit cijfers en letters.
Artikel 10. Privacybeleid
Om in de webwinkel van Zuid te bestellen is registratie niet noodzakelijk. Wel bewaart de Verkoper alle gegevens van geplaatste bestellingen. De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor het verzorgen van een vlotte levering en naservice. De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt. Wens je te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons via e-mail contacteren: [email protected]
Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen M-R van Beurden G.C.V. en klant is het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 
Problemen? Klachten? Laat het ons weten! Als u opmerkingen, vragen of problemen hebt over je bestelling, of u heeft een klacht van welke aard dan ook, dan horen wij het graag zo snel mogelijk van u, en dat binnen de 4 dagen na verzending van het pakket. Klachten dienen via mail gestuurd te worden naar [email protected] Daarna nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de klacht te bespreken.