Customer service

Verzending

Producten worden enkel verzonden in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

De leveringskosten vallen integraal ten laste van de koper. Na ontvangst van je betaling streven wij ernaar om het pakje uiterlijk binnen 2 werkdagen naar je op te sturen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.

De verzendkosten voor België zijn: 5euro per pakket.
De verzendkosten voor Nederland: 5euro per pakket
Alle bestellingen vanaf 150euro worden gratis verzonden.

Na ontvangst van de betaling wordt het pakket verzendklaar gemaakt. Uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje via Bpost. Bpost biedt verschillende mogelijkheden aan voor verzending. Je kan het pakket thuis laten leveren. In het geval je niet aanwezig bent kan je het pakket afhalen in het dichtstbijzijnde Bpost afhaalpunt. Je kan ervoor kiezen om je pakket te laten leveren bij een Bpost afhaalpunt naar keuze. Je kan ook gebruik maken van de optie Bpack 24/7. In dat geval kan je pakket afhalen in een Bpost automaat. Voor deze dienst dien je je eerst wel te registreren: https://www.bpack247.be

Foutief doorgegeven leverings-adressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via de Post. Tegen een kleine meerprijs kunt u dit risico verzekeren.


 Retour

Tenzij expliciet anders is vermeld op de site, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, M-R van Beurden G.C.V.  op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Als een Klant  M-R van Beurden G.C.V. op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen. De Klant kan voor de betreffende bestelling een ‘Retourzending’ aanvragen via de online klantendienst.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook zo snel mogelijk teruggestuurd wordt -uiterlijk 3 kalenderdagen nadat de Klant M-R van Beurden G.C.V.  schriftelijk (mail) op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) en van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. M-R van Beurden G.C.V.  zal een retour die werd verstuurd later dan 3 kalenderdagen na melding van de retour niet meer aanvaarden. De retour zal teruggestuurd worden naar de afzender.

De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres, dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument.

Zuid Webshop, Sint Jorispoort 11, 2000 Antwerpen

De risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door M-R van Beurden G.C.V. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant gebruikt heeft om de aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft.

Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon.